whop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whop.

Từ điển Anh Việt

 • whop

  /w p/

  * ngoại động từ

  (từ lóng) đánh đập (người nào)

  đánh bại, thắng (đội khác)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ng đánh bịch một cái

Từ điển Anh Anh - Wordnet