wham nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wham nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wham giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wham.

Từ điển Anh Việt

 • wham

  * danh từ

  tiếng động của một cú đánh mạnh, bất ngờ

  interj

  ầm, rầm (diễn tả sự đụng mạnh, bất ngờ)

  * ngoại động từ

  đánh mạnh ai/cái gì

  di chuyển (cái gì) nhanh, di chuyển mạnh, di chuyển ầm ự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wham

  Similar:

  whack: hit hard

  The teacher whacked the boy

  Synonyms: whop, wallop