walloping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walloping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walloping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walloping.

Từ điển Anh Việt

 • walloping

  /'wɔləpiɳ/

  * danh từ

  trận đòn đau, trận đòn túi bụi

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lớn vô cùng; cừ, cừ khôi, kỳ lạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet