wall coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall coil

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giàn ống xoắn treo tường

    giàn ống xoắn treo vách