wall box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wall box

  * kỹ thuật

  hốc tường

  điện:

  hộp công tắc ở tường

  điện lạnh:

  hộp điện tường (chứa công tắc, ổ cắm)

  xây dựng:

  hôp treo tường

  hộp tường

  toán & tin:

  hộp treo tường

  vật lý:

  ổ điện tường