wallie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wallie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wallie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wallie.

Từ điển Anh Việt

  • wallie

    * danh từ

    người hầu phòng; đầy tớ; gia nhân