wall up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wall up

    Similar:

    wall in: enclose with a wall

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).