walleye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walleye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walleye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walleye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walleye

    * kinh tế

    cá vược

Từ điển Anh Anh - Wordnet