walling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walling.

Từ điển Anh Việt

 • walling

  * danh từ

  sự xây tường

  (kiến trúc) vật liệu xây tường; tường vách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • walling

  * kỹ thuật

  sự xây tường

  tường

  tường bao

  xây dựng:

  khối xây gạch đá

  tường nhà

  tường xây

  vật liệu xây tường