wall st. nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall st. nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall st. giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall st..

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wall st.

    Similar:

    wall street: a street in lower Manhattan where the New York Stock Exchange is located; symbol of American finance

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).