walla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walla.

Từ điển Anh Việt

  • walla

    /'wɔlə/ (walla) /'wɔlə/

    * danh từ

    (Anh-An) người làm, người làm công

    người