wallaby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wallaby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wallaby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wallaby.

Từ điển Anh Việt

 • wallaby

  /'wɔləbi/

  * danh từ

  (động vật học) con canguru nhỏ

  (số nhiều) (thông tục) người Uc

  to be on the wallaby [track]

  đi lang thang ngoài đường, đi kiếm việc làm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wallaby

  any of various small or medium-sized kangaroos; often brightly colored

  Synonyms: brush kangaroo