walls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walls.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walls

    * kỹ thuật

    tường