wall lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall lamp

    * kỹ thuật

    điện:

    đèn tường