wall-eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall-eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall-eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall-eye.

Từ điển Anh Việt

  • wall-eye

    /'wɔ:lai/

    * danh từ

    mắt có vảy cá