wall tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall tie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall tie

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây kim loại chống gỉ