wall-bars nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall-bars nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall-bars giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall-bars.

Từ điển Anh Việt

  • wall-bars

    * danh từ số nhiều

    (thể thao) thang thể dục; thang thẳng đứng