walloon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walloon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walloon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walloon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walloon

    a member of the French-speaking people living in Belgium

    a dialect of French spoken in Belgium and adjacent parts of France

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).