wall fan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall fan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall fan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall fan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wall fan

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  quạt gió gắn tường

  xây dựng:

  quạt treo tường