swing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing.

Từ điển Anh Việt

 • swing

  /swiɳ/

  * danh từ

  sự đua đưa, sự lúc lắc; độ đu đưa, độ lắc

  cái đu

  chầu đu

  sự (đi) nhún nhảy

  to walk with a swing: đi nhún nhảy

  quá trình hoạt động; sự tự do hành động

  to give somebody full swing in some matter: cho ai được tự do hoạt động trong việc gì

  (âm nhạc) (như) swing music

  nhịp điệu (thơ...)

  (thể dục,thể thao) cú đấm bạt, cú xuynh (quyền Anh)

  (thương nghiệp) sự lên xuống đều đều (giá cả)

  in full swing

  (xem) full

  the swing of the pendulum

  (nghĩa bóng) khuynh hướng xen kẽ, khuynh hướng muốn để các đảng lần lượt lên nắm chính quyền

  * nội động từ swung

  đu đưa, lúc lắc

  door swings to: cửa đu đưa rồi đóng lại

  đánh đu

  to swing into the saddle: đánh đu nhảy lên yên

  treo lủng lẳng

  lamp swings from the ceiling: đèn treo lủng lẳng trên trần nhà

  đi nhún nhảy

  to swing out of the room: đi nhún nhảy ra khỏi phòng

  ngoặt (xe, tàu...)

  to swing to starboard: (hàng hải) quay ngoặt sang bên phải

  * ngoại động từ

  đu đưa, lúc lắc

  to swing one's feet: đu đưa hai chân

  to swing a child: đưa đẩy cái đu cho một đứa trẻ

  treo lủng lẳng, mắc

  to swing a lamp on the ceiling: treo lủng lẳng cái đèn lên trần nhà

  to swing a hammock: mắc cái võng

  vung vẩy; lắc

  to swing one's arms: vung tay

  to swing a club: vung gậy

  to swing a bell: lắc chuông

  quay ngoắt

  to swing a car round: lái ngoắt xe ô tô, quay ngoắt xe ô tô trở lại

  (âm nhạc) phổ thành nhạc xuynh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lái theo chiều lợi

  to swing the election: lái cuộc bầu cử theo chiều có lợi cho mình

  no room to swing a cat

  (xem) room

  to swing the lead

  (xem) lead

  he will swing for it

  hắn sẽ bị treo cổ về tội đó

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swing

  a state of steady vigorous action that is characteristic of an activity

  the party went with a swing

  it took time to get into the swing of things

  mechanical device used as a plaything to support someone swinging back and forth

  a sweeping blow or stroke

  he took a wild swing at my head

  changing location by moving back and forth

  Synonyms: swinging, vacillation

  a style of jazz played by big bands popular in the 1930s; flowing rhythms but less complex than later styles of jazz

  Synonyms: swing music, jive

  a square dance figure; a pair of dancers join hands and dance around a point between them

  move in a curve or arc, usually with the intent of hitting

  He swung his left fist

  swing a bat

  move or walk in a swinging or swaying manner

  He swung back

  Synonyms: sway

  change direction with a swinging motion; turn

  swing back

  swing forward

  influence decisively

  This action swung many votes over to his side

  Synonyms: swing over

  make a big sweeping gesture or movement

  Synonyms: sweep, swing out

  hit or aim at with a sweeping arm movement

  The soccer player began to swing at the referee

  alternate dramatically between high and low values

  his mood swings

  the market is swinging up and down

  live in a lively, modern, and relaxed style

  The Woodstock generation attempted to swing freely

  have a certain musical rhythm

  The music has to swing

  be a social swinger; socialize a lot

  Synonyms: get around

  play with a subtle and intuitively felt sense of rhythm

  engage freely in promiscuous sex, often with the husband or wife of one's friends

  There were many swinging couples in the 1960's

  Similar:

  lilt: a jaunty rhythm in music

  golf stroke: the act of swinging a golf club at a golf ball and (usually) hitting it

  Synonyms: golf shot

  baseball swing: in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball

  he took a vicious cut at the ball

  Synonyms: cut

  dangle: hang freely

  the ornaments dangled from the tree

  The light dropped from the ceiling

  Synonyms: drop