swingy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swingy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swingy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swingy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swingy

  Similar:

  lilting: characterized by a buoyant rhythm

  an easy lilting stride

  the flute broke into a light lilting air

  a swinging pace

  a graceful swingy walk

  a tripping singing measure

  Synonyms: swinging, tripping

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).