lilt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lilt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lilt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lilt.

Từ điển Anh Việt

 • lilt

  /lilt/

  * danh từ

  bài ca du dương; bài ca nhịp nhàng

  nhịp điệu nhịp nhàng

  * động từ

  hát du dương; hát nhịp nhàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lilt

  a jaunty rhythm in music

  Synonyms: swing

  articulate in a very careful and rhythmic way