swing joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing joint.

Từ điển Anh Việt

 • swing joint

  /'swiɳ'dʤɔint/

  * danh từ

  (kỹ thuật) ghép bản lề

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swing joint

  * kỹ thuật

  mối nối khớp

  sự liên kết khớp