swing saw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing saw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing saw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing saw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swing saw

  * kỹ thuật

  cái cưa lắc

  máy cưa cần

  xây dựng:

  cưa lắc

  cưa thăng bằng