swing post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swing post

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cột đỡ bên cánh