swing-bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing-bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing-bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing-bridge.

Từ điển Anh Việt

  • swing-bridge

    /'swiɳbridʤ/

    * danh từ

    cầu đóng mở, cầu quay