swing crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swing crane

    * kỹ thuật

    cần cẩu quay

    cần trục quay

    cần trục xoay