swing line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swing line

  * kinh tế

  mức tín dụng ngắn hạn

  tín dụng đệm

  tín dụng tiếp sức

  * kỹ thuật

  cáp điều khiển