swing-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing-boat.

Từ điển Anh Việt

  • swing-boat

    /'swiɳbout/

    * danh từ

    thuyền đu