school text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school text.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • school text

  Similar:

  textbook: a book prepared for use in schools or colleges

  his economics textbook is in its tenth edition

  the professor wrote the text that he assigned students to buy

  Synonyms: text, text edition, schoolbook

  Antonyms: trade edition

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).