school-maid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-maid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-maid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-maid.

Từ điển Anh Việt

  • school-maid

    * danh từ

    nữ sinh