school-year nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-year nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-year giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-year.

Từ điển Anh Việt

  • school-year

    * danh từ

    năm học