school-marm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-marm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-marm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-marm.

Từ điển Anh Việt

 • school-marm

  /'sku:lmæn/ (school-marm) /'sku:lmən/

  marm)

  /'sku:lmən/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cô giáo, bà giáo