schoolnurse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolnurse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolnurse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolnurse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schoolnurse

    * kỹ thuật

    y học:

    điều dưỡng học đường