school-day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-day.

Từ điển Anh Việt

  • school-day

    /'sku:ldei/

    * danh từ

    ngày học

    (số nhiều) ngày còn đi học, ngày còn là học sinh