schoolman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolman.

Từ điển Anh Việt

 • schoolman

  /'sku:lmən/

  * danh từ

  nhà triết học kinh viện

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thầy giáo, giáo viên

  giáo sư (đại học, ở châu Âu thời Trung cổ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • schoolman

  a scholar in one of the universities of the Middle Ages; versed in scholasticism

  Synonyms: medieval Schoolman

  Similar:

  academician: a scholar who is skilled in academic disputation