schools nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schools nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schools giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schools.

Từ điển Anh Việt

  • schools

    * tính từ

    (Anh) dành cho nhà trường

    a schools broadcast: buổi phát thanh dành cho nhà trường