schoolyard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolyard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolyard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolyard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schoolyard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sân trường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schoolyard

    the yard associated with a school