school miss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school miss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school miss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school miss.

Từ điển Anh Việt

  • school miss

    /'sku:lmis/

    * danh từ

    cô gái ngây thơ, cô gái bẽn lẽn