school bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school bus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • school bus

    a bus used to transport children to or from school

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).