school-kid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-kid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-kid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-kid.

Từ điển Anh Việt

  • school-kid

    * danh từ

    xem school-child