schoolroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolroom.

Từ điển Anh Việt

 • schoolroom

  /'sku:lrum/

  * danh từ

  phòng học (ở trường)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • schoolroom

  Similar:

  classroom: a room in a school where lessons take place