school-yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-yard.

Từ điển Anh Việt

  • school-yard

    /'sku:ljɑ:d/

    * danh từ

    sân trường