school age nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school age nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school age giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school age.

Từ điển Anh Việt

  • school age

    /'sku:l'eidʤ/

    * danh từ

    tuổi đi học