school-ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-ship.

Từ điển Anh Việt

 • school-ship

  /'sku:lʃip/

  * danh từ

  (hàng hải) tàu huấn luyện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • school-ship

  * kỹ thuật

  tàu huấn luyện