school-miss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-miss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-miss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-miss.

Từ điển Anh Việt

  • school-miss

    * danh từ

    cô bạn học