school-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-book.

Từ điển Anh Việt

  • school-book

    /'sku:lbuk/

    * danh từ

    sách học, sách giáo khoa