school-work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-work.

Từ điển Anh Việt

  • school-work

    * danh từ

    bài học ở lớp và bài tập ở nhà