schoolwide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolwide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolwide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolwide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schoolwide

    occurring or extending throughout a school

    schoolwide support for the team

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).