power up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power up

  * kỹ thuật

  sự cấp điện

  toán & tin:

  bật máy, bật điện

  điện:

  cấp nguồn bật máy

  sự cấp nguồn